algemene voorwaarden verhuur

Verzekering:

Doornekamp Motorsport heeft zijn motorfietsen verzekerd voor verhuur met een Minimale WA+ verzekering ). Dit betekend dat de huurder op een verzekerd en veilig bevonden motor de weg op gaat. Off-road paden en circuit zijn per definitie verboden en onverzekerd voor de verhuurde motoren.Bij gebruik door anderen dan de huurder is de motorfiets niet verzekerd en blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk. Doornekamp Motorsport verklaard dat er ten behoeve van de motor een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de wet van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening en risico van de huurder blijft echter wel:

 •  Schade aan derden die om welke reden dan ook door de verzekeraar niet wordt vergoedt
 •  Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt
 •  vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is (bijv. hij rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen etc.)
 •  het eventueel eigen risico voor zover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd.

Voor rekening van de huurder blijft ten alle tijden:

 •  het eventueel eigen risico voor zover dit uitdrukkelijk contractueel is verminderd
 •  volledige schade ontstaan bij gebruik in strijd met Bovenstaande huurvoorwaarden waaronder bijvoorbeeld bevoegdheid rijbewijs.
 •  volledige schade ontstaan wanneer de bestuurder van de motor ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij/zij niet in staat moet worden geacht de motor naar behoren te besturen.
 • volledige schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffend type motor voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

Bij elke motorfiets wordt een ART 4 gekeurd slot meegegeven. Dit slot dient ten alle tijden bij verlaten \ van de motor in gebruik genomen te worden Huurder erkend hierbij aansprakelijkheid en bij diefstal vil schade zal de huurder verantwoordelijk zijn voor het benoemde eigen risico van €1500,-

 

Tarieven en aantal kilometers.

De tarieven zijn inclusief BTW, minimaal WA-verzekering en groene kaart. Exclusief het brandstof en huur van extra goederen. Het aantal vrije kilometers is als volgt 1 dag: 150 KM Weekend: 300 KM Week: 1000 KM Extra gereden kilometers bedragen €0,24 cent per extra gereden kilometers.

In geval van schade aan het motorvoertuig of in geval van diefstal, is ondergetekende aansprakelijk voor een eigen risico van €1500,-

Huurder dient minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs, geldig voor de te huren categorie. Voor het huren van een motor vanaf 120 pk of meer geldt een minimum leeftijd van 24 jaar! Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde persoon mag de motor besturen. Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde persoon mag de motor besturen. Bij gebruik door anderen dan de huurder is de motorfiets NIET verzekerd en blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk. Huurder en bestuurder zijn dus ALTIJD dezelfde (rechts)persoon. Het doorverhuren van de motor is niet toegestaan. Huurder dient ervoor te zorgen dat de motor op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, uitsluitend op de verharde weg en dat voor overbelasting en beschadiging van de motor wordt gewaakt.

 

Gebruik

Het motorvoertuig is bestemd voor verhuur op de openbare weg. Hierbij dienen de geldende verkeersregels in acht genomen te worden. Boetes voor verkeersovertredingen worden aan ondergetekende doorbelast. Off-road paden en circuit zijn per definitie verboden en onverzekerd voor de verhuurde motoren.

 

Teruggaven

Het voertuig word met een volle tank geleverd en dient met een volle tank te worden ingeleverd Indien dit niet wordt nageleefd worden er Kosten voor het bijvullen in rekening gebracht met een boete van €15,- + het nog te verrekenen benzine In geval van schade aan het motorvoertuig of in geval van diefstal, is ondergetekende aansprakelijk voor een eigen risico van €1500,-Bij verhuur worden extra kilometers in rekening gesteld Standaard is bij verhuur van een motorvoertuig de 150 km per dag inbegrepen.

 

Overschrijden van de huurtermijn:

Indien de motor niet binnen de getekende huurovereenkomst bij Doornekamp Motorsport ingeleverd is. ontstaat voor Doornekamp Motorsport het onmiddellijke recht van terugname van de motor, waarbij de huur overigens doorgaat onder dezelfde voorwaarden tot en met de dag dat de motor weer in bezit is van Doornekamp Motorsport. Dit houdt in dat voor elk extra dag de huurprijs is verschuldigd, verhoogd met een extra €25 EUR,- per dag bovenop bekende huurprijs. Deze bedragen zijn exclusief de door Doornekamp Motorsport geleden schade en kosten, waarmee de huurder middels ondertekening van de huurovereenkomst zich akkoord verklaard. Deze regeling geldt. tenzij de huurder kan aantonen dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van niet aan de huurder toerekenbare oorza(a)k(en) zoals technische staat van de motor bij het aangaan van de huurovereenkomst.

 

Huurtermijnen

Doornekamp Motorsport hanteer onderstaande huurtermijnen

 •  Dag huur: een dag huur is bij Doornekamp Motorsport van 09:00 tot 17:30.
 •  Weekend: een weekend huur begint op zaterdag van 09:00 tot maandag ochtend 09:00. Houdt  rekening met het terugbrengen van de motor dat dit dus niet zondag avond kan.
 •  Week: een week huur heeft gaat om 7 dagen. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld vanaf maandag ochtend 05 00 tot volgende maandag ochtend 09:00 de beschikking hebt over de te huren motorfiets.

Annulering verhuurovereenkomst.

Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de consument, dan kan de ondernemer de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 •  7 dagen van te voren ( 10% van te huren bedrag )
 •  3 dagen van te voren ( 30% van te huren bedrag )
 •  2 dagen van te voren ( 50% van te huren bedrag )

Werkplaats

Reparatie nodig of tijd voor onderhoud? Maak gerust een afspraak. Onze monteurs beschikken over alle benodigde kennis en werken zeer nauwkeurig. Dit doen wij voor elk merk motoren.

Plan een afspraak
doornekamp-hoevelaken-motorwerkplaats

Onze klanten
geven ons een

9.5 Doornekamp Motorsport